frissítve: 2013.02.22.   

      HUNGARIAN GENETICAL SOCIETY     

Célok

Vezetőség

Tagság, tagfelvétel

MAGE KONFERENCIÁK


 Adatok


ALAPSZABÁLY

 
Üdvözöljük a MAGE honlapján !
 • A Magyar Genetikai Szövetség megalapításának gondolata 1985-ben merült fel az MTA Genetikai Bizottságában. Az elgondolást 1987-ben követte tett, amikor Budapesten, az I. Magyar Genetikai Kongresszuson megalakult a Magyar Genetikusok Szövetsége (MGSZ). Az MGSZ, az akkori gyakorlatot követve a MTESZ tagja lett, ahhoz közvetlen elnöki bizottságként kapcsolódott. Az I. Magyar Genetikai Kongresszuson a nagyválasztmány megválasztotta az MGSZ elnökségét. Az MGSZ a fenti formában 1991-ig funkcionált. Az elnökségi tagok csaknem mindegyike tagja volt az MTA Genetikai Bizottságának, amely hatékonyan képviselte a genetikai kutatásokkal kapcsolatos érdekeket.
 • Az az igény, hogy a Magyar Genetikusok Egyesülete önálló tagsággal alakuljon meg a II. Magyar Genetikai Kongresszuson fogalmazódott meg Szegeden, 1991. augusztusában. A Kongresszus résztvevõi megválasztották az Elnökséget, és megbízták a Magyar Genetikusok Egyesületének megalakításával. Az Elnökség ülést tartott az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Genetikai Tanszékén 1992. június 12-én és elfogadta a Magyar Genetikusok Egyesületének Alapszabályát. Titkos szavazással elnöknek megválasztotta Szabó Gábort, fõtitkárnak Szabad Jánost, majd titkárnak kooptálta Szidonya Jánost. Az Elnökségi Ülés megbízta Szabó Gábort, Szabad Jánost és Szidonya Jánost a Magyar Genetikusok Egyesületének (MAGE) hivatalos bejelentésével.

 


A MAGE célkitűzései, tevékenysége, kapcsolatai

Az Egyesület célja :

 • hogy elõmozdítsa a genetika tudományának fejlõdését valamint segítse tagjainak szakmai, tudományos fejlõdését. Képviselje és védje a tagok érdekeit és teret biztosítson közéleti aktivitásuknak.
 • Megismertesse a genetikának és határterületeinek tudományos eredményeit, terjessze azokat és elõmozdítsa gyakorlati hasznosításukat.
Az Egyesület tevékenysége:
 • Hazai és nemzetközi részvétellel tudományos konferenciákat , vitaüléseket, továbbképzõ tanfolyamokat szervez.
 • Szakmai tanácsadást, szakértõi tevékenységet végez.
 • Tevékenyen közremûködik a genetika és határterületei ismereteinek terjesztésében.
 • A fiatal (30 év alatti) genetikusok szakmai, tudományos elõrehaladását pályázatokkal, ösztöndíjakkal, kitüntetésekkel segíti és ösztönzi, tudományos tevékenységük eredményeinek bemutatására lehetõséget biztosít.
 • Kutatási- Fejlesztési programokat javasol, véleményez és szakértõ közremûködésével felkérésre részt vesz az ezekkel kapcsolatos pályázatok értékelésében.
Kapcsolatok:
 • International Genetics Federation ( IGF )
 • Federation of European Genetical Societies (FEGS)

 


A MAGE vezetősége

A 2009. április 18-án megtartott Tisztújító Közgyűlés után


elnök

Dr Erdélyi Miklós 
MTA Szegedi Biológiai Központ, Genetikai Intézet,
6726. Szeged Temesvári krt. 60-62 - 6701 Szeged Pf.: 521

titkár 

Dr. Putnoky Péter 

PTE, TTK Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék,
7624 Pécs Ifjúság útja 6. - 7601 Pécs Pf: 266.

Vezetõségi tagok


Dr. Endre Gabriella
MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézet,
6726 Szeged Temesvári krt. 60-62Dr. Kaló Péter 
Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ,
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4.


Dr. Maróy Péter
 
SzTE, TTK, Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék, 
6726 Szeged Közép fasor 52.


Dr. Sipiczki Mátyás
DE OEC Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék,
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.


Dr. Széll Márta 
SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika,
MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport
6720 Szeged Korányi fasor 6-8.

vissza a honlap elejére

 


Tagság : 
 • Az Egyesület tagja lehet az aki : az egyesület   Alapszabály át magára nézve kötelezõen elismeri, az Egyesület céljainak megvalósításában részt kíván venni, akit az egyesület tagjai sorába felvesz és rendszeresen tagdíjat fizet.
 • Jelenleg az egyesületnek 260 tagja van. Döntő többségük valamelyik hazai kutató intézetben, egyetemen vagy fôiskolán dolgozik.
Tagfelvétel :
 • Ha ön is szeretne az egyesület tagja lenni, kérjük töltse ki az adatlapot , mely egyben jelentkezési lap is és juttassa vissza a megadott címre.
Tagdíj :  A rendes tagdíj évente 1000 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 500 Ft .

 


Adatok a Magyar Genetikusok Egyesületérõl:

 • a MAGE címe: MTA SZBK Dr. Erdélyi Miklós H-6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
 • Az egyesületet a Fõvárosi Bíróság 5061. szám alatt vette nyilvántartásba 1993. februárjában.
 • Az egyesület hivatalos székhelye :  H-6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
 • A MAGE számlájának száma : 10200830-32316799-00000000 (K&H Bank)
 • adószáma : 18050316 - 1 - 01
 • a tagság jelenleg 260 fõ.
 • A MAGE tagja a Federation of European Genetical Societies (FEGS) és az International Genetics Federation ( IGF ) szervezeteknek.
vissza a honlap elejére
 


 

 • Szeretne a MAGE tagja lenni ?
 • Változtak az adatai?
kérjük az adatlapot nyomtassa ki és kitöltve küldje vissza a megadott címre,
vagy adatait E-mail -en küldje el:  putnoky(kukac)ttk.pte.hu

      
  adatlap  -  adatlapMAGE kongresszusok

 • 2012. - Genetikai Műhelyek Magyarországon 11. - minikonferencia, MTA SZBK Szeged, szeptember
 • 2011. - Genetikai Műhelyek Magyarországon 10. - minikonferencia, MTA SZBK Szeged, szeptember
 • 2011 - IX. Magyar Genetikai Kongresszus  és XVI. Sejt- és Fejlõdésbiológiai Napok
 • 2010. - Genetikai Műhelyek Magyarországon 9. - minikonferencia, MTA SZBK Szeged, szeptember 03.
 • 2009. - Genetikai Műhelyek Magyarországon 8. - minikonferencia, MTA SZBK Szeged, szeptember

 • 2009. - VIII. Magyar Genetikai Kongresszus  és XV. Sejt- és Fejlõdésbiológiai Napok
  Nyíregyháza, 2009. április 17-19
 • 2008. - Genetikai Műhelyek Magyarországon 7. - minikonferencia, MTA SZBK Szeged, szeptember
 • 2007. - Genetikai Műhelyek Magyarországon 6. - minikonferencia, MTA SZBK Szeged, szeptember
 • VII. Magyar Genetikai Kongresszus  és XIV. Sejt- és Fejlõdésbiológiai Napok
  Balatonfüred, 2007. április 15-17.
 • 2006. - Genetikai Műhelyek Magyarországon 5. - minikonferencia, MTA SZBK Szeged, szeptember

 • 2005. - Genetikai Műhelyek Magyarországon 4. - minikonferencia, MTA SZBK Szeged, szeptember
 • 2005. VI. Magyar Genetikai Kongresszus és XIII. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, 2005. április 10-12, Eger    
 • 2004. - Genetikai Műhelyek Magyarországon 3. című minikonferencia, Szeged, szeptember 5.
 • 2003. - Genetikai Műhelyek Magyarországon 2. című minikonferencia, Szeged, szeptember 5.
 • 2003. - V.  Magyar Genetikai Kongresszus , 2003. április 13-15.
 • 2002. Genetikai Műhelyek Magyarországon 1. -  minikonferencia, MTA SZBK Szeged,
 • 1999. - IV. Magyar Genetikai Kongresszus ,  Siófok
 • 1994. - III. Magyar Genetikai Kongresszus,  Debrecen
 • 1991. - II. Magyar Genetikai Kongresszus,  Szeged
 • 1987. - I. Magyar Genetikai Kongresszus,  Budapest


vissza a honlap elejére